IFNA Recognition Award inom anestesisjukvård vid två lärosäten i Sverige

Specialistsjuksköterskeprogrammet i anestesisjukvård vid Lunds universitet har återigen uppfyllt de internationellt högt ställda kraven på kvalitet i utbildningen, enligt den internationella organisationen för anestesisjuksköterskor, IFNA, och får därför deras utmärkelse ”IFNA Recognition Award”. Sedan tidigare har även Göteborgs universitets specialistsjuksköterskeprogrammet inom anestesisjukvård samma kvalitetsstämpel.

IFNA Approved Non-Physician Anesthesia Programs/schools

Prioriteringar av omvårdnad inom intensivvården i samband med covid- 19

Se SSF webbinarium om prioriteringar, erfarenheter och förutsättningar för omvårdnad inom intensivvården. Samtal kring utvärdering och lärdomar från perioder av hög arbetsbelastning och begränsade resurser. Medverkar bland annat AnIva´s Ing-Marie Larsson.

https://www.swenurse.se/webbinarium/prioriteringar-av-omvardnad-inom-intensivvarden-i-samband-med-covid–19

 

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH