IFNA Recognition Award inom anestesisjukvård vid två lärosäten i Sverige

Specialistsjuksköterskeprogrammet i anestesisjukvård vid Lunds universitet har återigen uppfyllt de internationellt högt ställda kraven på kvalitet i utbildningen, enligt den internationella organisationen för anestesisjuksköterskor, IFNA, och får därför deras utmärkelse ”IFNA Recognition Award”. Sedan tidigare har även Göteborgs universitets specialistsjuksköterskeprogrammet inom anestesisjukvård samma kvalitetsstämpel.

IFNA Approved Non-Physician Anesthesia Programs/schools

Prioriteringar av omvårdnad inom intensivvården i samband med covid- 19

Se SSF webbinarium om prioriteringar, erfarenheter och förutsättningar för omvårdnad inom intensivvården. Samtal kring utvärdering och lärdomar från perioder av hög arbetsbelastning och begränsade resurser. Medverkar bland annat AnIva´s Ing-Marie Larsson.

https://www.swenurse.se/webbinarium/prioriteringar-av-omvardnad-inom-intensivvarden-i-samband-med-covid–19

 

 

Kan smarta glasögon användas i vårdmiljöer som intensivsvård och anestesisjukvård? Hur påverkar de patientsäkerheten? Hur upplevs de av personalen?

Ämne: Kan smarta glasögon användas i vårdmiljöer som intensivsvård och anestesisjukvård? Hur påverkar de patientsäkerheten? Hur upplevs de av personalen?
Torsdag den 25 mars bjuds Charlotte Romare, intensivvårdssjuksköterska och doktorand vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH), in för att berätta om sin forskning
kring smarta glasögon i komplexa vårdmiljöer.

Datum och tid: Torsdag 25 mars kl 14.30-16.00
Plats: Zoom (Länk skickas ut till anmälda en dag innan forskningsseminariet).

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH