Forskning och utvecklingsrådet arrangerade Doktorandseminarium

Under flera år har Forskning och utvecklingsrådet arrangerat seminarium för doktorander och deras handledare. Seminarierna har varit välbesökta och uppskattade av deltagarna. Syftet med seminarierna är att doktoranderna ska presentera och diskutera forskningsplaner tillsammans med andra doktorander inom anestesi och intensivvård. En bra möjlighet att skapa kontakter utanför den egna forskningsgruppen. Årets seminarium genomfördes digitalt, då pandemin skapade osäkerhet om möjligheten att träffas. Den digitala formen underlättade för handledarna att närvara vilket var mycket uppskattat. Nästa doktorandseminarium ser vi fram emot att träffas vid ett lunch till lunchmöte.

Håll utkik i Ventilen efter mer information om detta och kommande seminarium!

Om författaren:

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH