Grattis till mottagarna av medlemsstipendiet hösten 2021

Flera intressanta och relevanta ansökningar inkom till rf AnIvas Medlemsstipendium hösten 2021. Styrelsen har nu utsett fyra stipendiater som får hela eller delar av den summan som de ansökt om.

Stipendiaterna är:

Johanna Sjöberg, Specialistsjuksköterska inom anestesi, Forskningssjuksköterska, KK Linköping. Erhåller 3000kr för språkgranskning av manuskript för hennes masteruppsats vars resultat ämnas att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Susanne Knutsson, specialistsjuksköterska inom intensivvård, Docent, Linnéuniversitetet, Växjö. Erhåller 3800kr för fortbildning och utveckling genom deltagande på kongressen Caring in a changing world – The 4th International NCCS & EACS Conference, 2022 på Mälardalens Universitet.
Hon ämnar att presentera sitt abstract på sin forskning inom området barn som närstående på IVA.

Emilia Wedin, specialistsjuksköterska inom intensivvård, Intensivvårdsavdelningen, Örnsköldsvik. Erhåller 4000kr för omkostnader av litteratur och publicering av sin forskning kring intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att kommunicera, informera och stödja närstående till intensivvårdspatienter under covid-19 pandemin.

Camilla Brodin, avdelningschef, Barnintensivvårdavdelningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Erhåller 5000kr för kostnader av föreläsare inom kommunikation i samband med utbildning för verksamhetens personal. Syftet är att öka personalens kunskap om föräldrar i kris och hur de ska stöttas genom olika vårdprocesser.

Vi önskar stipendiaterna lycka till och ser fram emot deras återkoppling på vilka nya kunskaper och erfarenheter de erhållit samt hur de fört den vidare.

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH