Rese- och Fortbildningsstipendium vår 2016

Vårens Rese- och Fortbildningsstipendium delas av fyra personer. Riksföreningen har 2016 beslutat att utöka stipendiesumman, därför delas vid detta tillfälle ut 17200 kronor.

Stipendiater är:

Maria Noren, anestesisjuksköterska SUS Lund, erhåller ett stipendium om 5000 kronor.
Motivering: En väl genomförd ansökan. Maria avser att deltaga vid den Europeiska kongressen om Malign Hypertermi som arrangeras av EMHG i Ulm, Västtyskland i början av maj. Maria arbetar som anestesisjuksköterska på Sveriges enda MH-enhet i Lund. Genom deltagande i kongressen hoppas hon ta till sig ny kunskap inom området samt knyta nya kontakter.

Oskar Sandqvist, anestesisjuksköterska Akademiska Sjukhuset Uppsala, erhåller ett stipendium om 3500 kronor.
Motivering: En väl genomförd ansökan. Oskar avser att deltaga vid kongressen SMACC, Social Media and Critical Care som hålls i Dublin i juni. Kongressen vänder sig till läkare, sjuksköterskor mfl. Som arbetar inom intensivvård och prehospital vård.

Maria Werner, intensivvårdssjuksköterska SUS Malmö, erhåller ett stipendium om 3700 kr.
Motivering: En väl genomförd ansökan. Maria avser att deltaga vid ANIVA vårkongress i maj. Maria arbetar med post-IVA mottagning och ser därför ett stort värde i att delta då flera programpunkter berör denna verksamhet.

Eva Barkestad, intensivvårdssjuksköterska Danderyds sjukhus, erhåller ett stipendium om 5000 kr.
Motivering: En väl genomförd ansökan. Eva avser att deltaga vid World Federation of Critical Care nurses, WFCCN kongress i Brisbane, Australien. Hon är inbjuden att tala vid kongressen om interprofessionella utbildningsronder på IVA. Eva är även Riksföreningens representant i WFCCN och kommer därför även att representera Riksföreningen i anslutande delegatmöte.

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH