IFNA Recognition Award inom anestesisjukvård vid två lärosäten i Sverige

Specialistsjuksköterskeprogrammet i anestesisjukvård vid Lunds universitet har återigen uppfyllt de internationellt högt ställda kraven på kvalitet i utbildningen, enligt den internationella organisationen för anestesisjuksköterskor, IFNA, och får därför deras utmärkelse ”IFNA Recognition Award”. Sedan tidigare har även Göteborgs universitets specialistsjuksköterskeprogrammet inom anestesisjukvård samma kvalitetsstämpel.

IFNA Approved Non-Physician Anesthesia Programs/schools

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH