Ny i Aniva

Ny i AnIva

Vi är ett råd som driver frågor som rör specialistsjuksköterskor inom anestesi och intensivvård när de är nya inom specialiteten

Vi vill skapa mötesplatser där våra medlemmar kan diskutera framtidsfrågor, skapa nätverk och få inflytande i professionernas utveckling genom att bevaka och bejaka de frågor som är viktiga för framtidens anestesi- och intensivvårdsjuksköterskor. Vår vision är att ge våra medlemmar en möjlighet att påverka riksföreningens framtida arbete.

Under 2018 kartlägger Ny i Aniva vilka mentorskapsprogram som finns nationellt. Vi vill gärna veta hur det ser ut på just din klinik. Kontakta oss via mail ny@aniva.se, via Riksföreningens facebooksida eller på Instagram, @aniva.se

Rådets medlemmar är:

Malin Ekman, specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Intresserar sig särskilt för internationellt samarbete och driver varmhjärtat frågor som rör professionens utveckling. Bor i Stockholm, men arbetar som anestesisjuksköterska i Sverige, Norge och Danmark.

Per Enlöf, specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård och verksam på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Instruerar i HLR och traumaomhändertagande. Per har ett säreget intresse för medicinsk teknik. Bor och arbetar i Göteborg.

Lina Jo Linder, arbetar som anestesisjuksköterska sedan våren 2018. Är sedan tidigare Specialistsjuksköterska inom intensivvård och verksam i Uppsala Regionen. Lina är även utbildad kardiologisjuksköterska med erfarenhet av Thoraxintensivvård och ECMO och har ett särskilt intresse för frågor som rör jämlik vård, professionsutveckling och patientsäkerhet. Bor och arbetar i Enköping.

Anna Drakenberg, är specialistsjuksköterska inom intensivvård och har ett specialintresse för den Thorax-specifika omvårdnaden. Utöver Annas engagemang i Riksföreningen har hon även startat ett nationellt nätverk för omvårdnad inom Thoraxintensivvård. Bor och arbetar i Örebro.

Jenny Hansen, rekryterad som studentmedlem och blev färdig med sin utbildning som intensivvårdssjuksköterska under våren 2018. Är bosatt och verksam i Region Jönköping. Jenny tycker det är viktigt med studentinflytande och att skapa trygghet i yrkesrollen för nyblivna specialistsjuksköterskor.

Elin Boberg, rekryterad som studentmedlem och blev färdig med sin utbildning inom anestesisjukvård våren 2018. Elin är verksam i Region Norrbotten och har ett intresse av arbetsmiljöfrågor och kompetensutveckling på arbetsplatsen.
 

Rådet tar årligen in studentmedlemmar, det vill säga sjuksköterskor under specialistutbildning i anestesi eller intensivvård. Är du intresserad av att vara med i vårt arbete? Hör av dig till oss! 

ny@aniva.se

Vilken är din viktigaste framtidsfråga? #nyianiva

 

 

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH