Sjuksköterskors upplevelser av sin arbetssituation inom anestesi och intensivvård i Sverige

Rf AnIvas undersökning visar att våra medlemmar generellt uppfattar arbetsmiljön och patientsäkerheten som god på våra anestesi- och intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige. Trots det anser majoriteten av de svarande att både arbetsmiljö och patientsäkerheten bör förbättras. Sjuksköterskorna beskrev också att det saknas möjligheter och tid till fortbildning och karriärsutveckling i verksamheterna. Nästan hälften av de som besvarade enkäten uppgav också att de hade funderat på att sluta inom sin specialitet. 

Grattis Catarina Tingsvik för väl genomförd disputation och avhandling!

Grattis till Catarina Tingsvik, vice ordförande i rf AnIva, som den 10 Juni disputerad med sin avhandling Weaning from mechanical ventilation – from the patient, next-of-kind and health care professionals perspective. Avhandlingen belyser bland annat betydelsen av personcentrerat förhållningssätt, kommunikation och närvaro av anhöriga i samband med urträning från ventilator.

Grattis till Ingrid Bing Andersson som tilldelats Hermi Löhnert Award 2022

Under 14th world congress of nurses anesthetists i Kroatien tilldelades Ingrid Bing Andersson Hermi Löhnerts pris för hennes internationella arbete för anestesisjuksköterskor. 

Hermi Löhnert Award inrättades 1999 av International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) efter Mr Hermi Löhnert som är grundaren av IFNA. Priset tilldelas en anestesisjuksköterska vid World Congress of Nurse Anesthetist för att uppmärksamma en anestesisjuksköterska som utomordentligt bidragit till professionen internationellt.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH