Grattis Catarina Tingsvik för väl genomförd disputation och avhandling!

Grattis till Catarina Tingsvik, vice ordförande i rf AnIva, som den 10 Juni disputerad med sin avhandling Weaning from mechanical ventilation – from the patient, next-of-kind and health care professionals perspective. Avhandlingen belyser bland annat betydelsen av personcentrerat förhållningssätt, kommunikation och närvaro av anhöriga i samband med urträning från ventilator.

Om författaren:

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH