Nationell klinisk slutexamination för anestesisjuksköterskor

Syftet med att skapa en nationell klinisk slutexamination för anestesisjuksköterskor är att pröva om studenten i slutet av sin utbildning uppnått den kliniska och teoretiska kompetens som krävs av en nyutexaminerad specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Bedömningen görs av huvudhandledare/AKA/studerandeansvarig anestesisjuksköterska som observerar studenten när hen självständigt ger patienten anestesiologisk omvårdnad, från det att de möter patienten på den preoperativa enheten tills överlämning skett på postoperativ avdelning/uppvakningsavdelning. Studenten ska självständigt utföra generell anestesi till en patient med ASA I-II och med ett ingrepp på ca 1-1,5 timmar (totalt ca 3 timmars examination). Betyget sätts sedan genom ett treparts samtal med student, bedömande huvudhandledare/AKA/studerandeansvarig anestesisjuksköterska och lärare.

Bedömningsunderlag anestesi V1.0

KSE information V1.0

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH