Nominera examensarbeten för utmärkelse bästa uppsats 2022!

Fram till och med 28 februari kan du som verksam inom ett lärosäte nominera examensarbeten på magisternivå skrivna inom utbildningen för specialistsjuksköterskor inom anestesi eller intensivvård. Uppsatsen ska vara väl genomförd och skriven under 2022.

Pris tilldelas till både bästa uppsats inom anestesi och bästa uppsats inom intensivvård. Som pris får vinnarna kostnadsfritt deltagande på kongressen SFAI&AnIva-veckan i Umeå den 20-22/9-2023 inkl. resa och boende. På kongressen kommer de även få presentera sina arbeten genom en posterpresentation.

Maila arbetet till utbildningsradet@aniva.se

Om författaren:

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH