Nominera till årets avhandling!

Riktlinjer för nominering och bedömning av

Årets avhandling

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma en avhandling som är särskilt förtjänstfull inom anestesi, intensivvård eller postoperativ vård.

Författaren till avhandlingen ska vara medlem i Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård. Däremot får den som försvarat sin avhandling under året samt dennes handledare inte nominera den egna avhandlingen. Avhandlingar framlagda under 2021 och 2022 kan nomineras för utmärkelsen 2023.

Varje nominering ska innehålla en motivering, på ungefär en halv A4-sida. Motiveringen ska beskriva hur Årets avhandling urskiljer sig i originalitet, relevans för området och tillämpbarhet. Nomineringen skickas till forskningsradet@aniva.se senast den 15 maj 2023. 

Pristagaren kommer få presentera sin forskning under SFAI&AnIva-veckan i Umeå den 20-22 september. Priset inkluderar kostnaden för deltagande under dagen då presentationen sker, resa t/r samt boende en natt om behov föreligger.

Inkomna nomineringar bedöms av Riksföreningens råd för forskning och utveckling.

Bedömningskriterier

  1. Originalitet i projektet
  2. Relevans för forskningsområdet
  3. Tillämpbarhet av resultatet.

Om författaren:

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH