Stipendiater HT2022 utsedda!

Till utdelning av medlemsstipendium hösten 2022 hade tre väl utförda och genomtänkta ansökningar inkommit – så styrelsen beslutade gladeligen att tilldela stipendium till alla som ansökte.

Våra stipendiater är:

Josefin Lundströmanestesisjuksköterska, erhåller stipendium för att åkte till Senegal för att arbeta som volontär på Mercy ships. Där kommer hon vara en del av operationsteamet, bidra i det dagliga arbetet på operationsavdelningen samt främja kompetensutveckling genom mentorskap och handledning av lokala anestesisjuksköterskor och läkare. För att genomföra resan tilldelas den ansökta summan på 7500kr för att bidra till kostnaden för volontäravgift och flygbiljett.

– Lycka till med ditt kommande arbete i Dakar under första halvåret av 2023 och vi ser fram emot att ta del av din berättelse när du kommer tillbaka!

Sara Åkermanintensivvårdssjuksköterska, tilldelas stipendium på 10.000kr för att bidra till uppstart av hennes forskningsprojekt om ”Delirium hos barn inom intensivvård”. Stipendiet avses att användas till resekostnader i samband med datainsamling samt kostnad för etikansökan. Syftet med Saras forskning är att testa ett nyöversatt instrument för att upptäcka delirium hos barn, implementera instrumentet, mäta förekomsten av delirium hos barn och identifiera barns riskfaktorer för att utveckla delirium.

– Vi önskar dig lycka till och ser fram emot att ta del av resultaten!

Ulrika Olsson, intensivvårdssjuksköterska, får 10.000kr som bidrag till kostnaden för föreläsaren Camilla Ström i samband med en nätverksträff för uppföljningsmottagningar i april 2023. Uppföljningsmottagningarna arbetar med stödja patienter och närstående efter intensivvård och genom nätverksträffarna får de möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter kring arbetet. Syftet med att lyssna till Camilla Ström, som själv varit intensivvårdspatient, är att kombinera aktuell forskning med patientberättelse och skapa forum för reflektion och inspiration.

Vi önskar er en trevlig nätverksträff med kunskapsutbyte, givande samtal och idéer till kommande förbättringsarbeten!

 

Om författaren:

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH