WEBBINARIUM: Avancerad Specialistsjuksköterska; ett alternativ för kompetens- och karriärsutveckling inom anestesi-, intensiv- och postoperativ vård

31 Januari kl. 14:30-15:30 äger årets första webbinarium rum och vi kickstartar med området kompetensutveckling och karriärvägar för specialistsjuksköterskor inom anestesi-, intensiv- och postoperativ vård. Denna gång är det styrelsen som håller i agendan och vi ska fördjupa oss i:

Ny yrkestitel:
Avancerad Specialistsjuksköterska; ett alternativ för kompetens- och karriärsutveckling inom anestesi-, intensiv- och postoperativ vård?

Svensk sjuksköterskeförening har nämligen beslutat att satsa på yrkestiteln avancerad specialistsjuksköterska eftersom det i länder där det har implemtenserats visat sig bidra till ökad vårdkvalité, kontinuitet, kortare vårdförlopp, mer lättillgänglig och jämlik vård. Yrkesrollen anses vara kostnadseffektiv, ökar patienterna självständighet och känsla av trygghet.

För att sätta detta i kontexten för anestesi-, intensiv- och postoperativ vård har vi bjudit in Katarina Almskog som utbildat sig i USA till ”advanced practice registered nurse” inom anestesiologi samt ”certified registered nurse anesthesist”

Katarina Almskog

Anmälan till webbinariet gör du HÄR

Om författaren:

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH