Äntligen! Ett nationellt programområde (NPO) för perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Den 13/ 9 togs beslutet att inrätta ett nationellt programområde för perioperativ vård, intensivvård och transplantation, vilket Rf AnIva tillsammans med SFAI har arbetat för under en längre tid. Programområdet ska verka för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Nationella programområden arbetar på uppdrag av Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) inom Sveriges kommuner och landsting (SKL).

I uppdragsbeskrivningen står bl.a. följande:
Programområdet förväntas inom den sammanhållna strukturen för kunskapsstyrning ha huvudansvaret för ett kunskapsområde som bland annat omfattar perioperativ vård, intensivvård och transplantation. Även frågor kring donation ingår i uppdraget.

För att belysa alla delar inom programområdets uppdrag ska ledamöterna hämtas från olika specialiteter och olika professioner. Uppdraget för programområdet är specialitetsövergripande och kräver nära samverkan med andra programområden och samverkansgrupper. 

Nu kommer alla sjukvårdsregioner få möjlighet att nominera ledamöter till att ingå i det nationella programområdet. Eftersom specialistsjuksköterskor är en stor och viktigt grupp inom kunskapsområdet är det viktigt att vi blir väl representerade

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH