Nationell samordning av intensivvården med anledning av Covid-19

Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen att bilda samordningsfunktion för intensivvården med anledning av Covid-19. Uppdraget är att få fram en nationell lägesbild av tillgången på intensivvårdsplatser samt vara ett stöd för regionerna att arbetet med att utöka antalet intensivvårdsplatser. En nationell samordning och koordinering av intensivårdsresurserna behövs och därför bildas nu på uppdrag av Socialstyrelsen en nationell styrgrupp.

Äntligen! Ett nationellt programområde (NPO) för perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Den 13/ 9 togs beslutet att inrätta ett nationellt programområde för perioperativ vård, intensivvård och transplantation, vilket Rf AnIva tillsammans med SFAI har arbetat för under en längre tid. Programområdet ska verka för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Nationella programområden arbetar på uppdrag av Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) inom Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Läs Riksföreningens uttalande om utbildning för specialistsjuksköterska inom anestesi och intensivvård!

Riksföreningen för anestesi och intensivvård vill med detta dokument uttrycka följande syn- punkter gällande utformningen av specialistsjuksköterskeutbildning på avancerad nivå.

Uttalande om specialistsjuksköterskeutbildning inom anestesi- och intensivvård på avancerad nivå

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH