Nationell samordning av intensivvården med anledning av Covid-19

Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen att bilda samordningsfunktion för intensivvården med anledning av Covid-19. Uppdraget är att få fram en nationell lägesbild av tillgången på intensivvårdsplatser samt vara ett stöd för regionerna att arbetet med att utöka antalet intensivvårdsplatser. En nationell samordning och koordinering av intensivårdsresurserna behövs och därför bildas nu på uppdrag av Socialstyrelsen en nationell styrgrupp. Rf AnIva är representerat i styrgruppen.

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH