Forskningsseminarium för doktorander

Välkomna att delta på forskningsseminarium!

Rådet för forskning och utveckling arrangerar forskningsseminarium för doktorander och deras handledare inom forskningsfältet anestesi, intensivvård och postoperativ vård. Seminariet är ett lunch till lunch-möte där Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård står för en del av doktorandens kostnader för resa och eventuellt uppehälle.

Tid: Torsdag den 30 mars kl 12.00 – Fredag 31 mars kl. 12.00
Ort: Stockholm

Syftet med seminariet är att doktorander ska få möjlighet att presentera och diskutera forskningsplaner eller tidiga resultat från aktuella projekt. Samt att skapa nya kontakter inom områdena anestesi, intensivvård och postoperativ vård.

Vi vänder oss till dig som är antagen på forskarutbildning och är medlem i Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård. Din handledare är också välkommen. Seminariet är ett fysiskt möte för doktoranderna, om handledaren vill medverka digitalt finns möjligheter för det.

Skicka din anmälan till forskningsradet@aniva.se

Om författaren:

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH