Nätverksmöte för disputerade intensivvårdssjuksköterskor

Fredagen den 28 oktober hölls ett nätverksmöte för disputerade intensivvårdssjuksköterskor. Det är en årlig sammankomst som bidrar till möjlighet för kunskapsutbyte, utveckling och inspiration. Under mötet fick deltagarna information av Oili Dahl från Svensk sjuksköterskeförening gällande ”handbok för politiker”, Magnet Hospital-konceptet och Vetenskapsrådets förslag för finansiering av forskning. Vidare berördes olika roller och möjligheter för den som är disputerad sjuksköterska.

Om författaren:

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH