Vinnarna av årets bästa uppsats 2022 utsedda

Examensarbete specialistutbildning intensivvård – Vinnare är Lunds universitet; Andreas Hellmark och Ludvik Niklasson. Handledare: Martin Spångfors

Motivering:
Examensarbetet lyfter blicken och undersöker återinläggning på IVA genom att lyfta vikten av evidensbaserade bedömningsunderlag. Arbetet har fångat ett perspektiv som inte lyfts fram i tillräcklig omfattning, samt använt en komplex analys som lyfter arbetet. Studien visar på vikten av NEWS för att identifiera riskpatienter efter utskrivning från IVA.

Examensarbete specialistutbildning anestesi – Vinnare är Linköpings universitetJonas Nyberg och Anna Liljegren. Handledare: Pär Wennberg

Motivering:
Examensarbetet visar på hur patientens delaktighet vid kirurgiska ingrepp med stöd av sedering i den perioperativa kontexten kan ökas, såväl som den personcentrerade vården. En patientkontrollerad sedering visar på flera fördelar i jämförelse med sedering genomförd av anestesipersonal. När patienter själva kan styra sin sedering ökar deras delaktighet, de får färre komplikationer relaterade till sedering, läkemedelsförbrukningen minskar och patienterna kan gå hem tidigare. I ett vidare perspektiv har det betydelse för både samhällskostnad och hållbar utveckling. Examensarbetet visar på betydelsen av att sammanfatta forskning av nyare metoder för att värna om patientens välbefinnande och delaktighet i sin egen vård.

Om författaren:

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH