Vinnarna av årets bästa uppsats 2022 utsedda

Examensarbete specialistutbildning intensivvård – Vinnare är Lunds universitet; Andreas Hellmark och Ludvik Niklasson. Handledare: Martin Spångfors

Motivering:
Examensarbetet lyfter blicken och undersöker återinläggning på IVA genom att lyfta vikten av evidensbaserade bedömningsunderlag. Arbetet har fångat ett perspektiv som inte lyfts fram i tillräcklig omfattning, samt använt en komplex analys som lyfter arbetet.

Stipendiat för Medlemsaktiviteter 2019

RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD

Stipendiet för Medlemsaktivitet delas ut till medlemmar i Riksföreningen för anestesi och intensivvård för att ordna arrangemang på sin enhet. Styrelsen har fattat beslut att utse en stipendiat.

Grattis, du får ta del av stipendiet för Medlemsaktivitet hösten 2019

Stipendiat är:

Maria Palmebäck,

Stipendiater Rese- och Fortbildning- och Utvecklingsstipendium hösten 2019

Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Till Rese- och Fortbildning- och Utvecklingsstipendium hösten 2019 var det många sökande som inkom med bra och relevanta ansökningar. Styrelsen har fattat beslut att utse sju stipendiater som får hela eller delar av den summa som de ansökt om.

Grattis, du får vara med och dela på Rese- och Fortbildning- Utvecklingsstipendium hösten 2019

Stipendiater är:

Gunilla Smedenman,

Grattis! Riksföreningens forskningsstipendier 2019 tilldelas Charlotte Romare och Rebecca Kronström

Riksföreningen tilldelar i år forsningsstipendier till följande doktorander:

Charlotte Romare, specialistsjuksköterska inom intensivvårdvård, doktorand vid Institutionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola.

Forskningsområde: Smarta glasögon i komplexa vårdmiljöer – en innovation för larmhantering och avancerat beslutsstöd

&

Rebecca Kronström, specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård, doktorand vid Institutionen för medicin, Karolinska institutet.

Rese- och Fortbildning- och utvecklingsstipendium våren 2019

Till Rese- och Fortbildning– och utvecklingsstipendium våren 2019 var det många sökande som inkom med bra och relevanta ansökningar. Styrelsen har fattat beslut att utse fem stipendiater som får hela eller delar av den summa som de ansökt om.

Grattis, du får vara med och dela på Rese- och Fortbildning– Utvecklingsstipendium våren 2019

 Stipendiater är:

  • Camilla Smedberg,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH