Tilldelning av stipendier våren 2024

Beslut har fattats att tilldela stipendium till: 

Anna Alvarsson, intensivvårdssjuksköterska, ECMO-centrum, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska, Solna: Tilldelas 4260kr för deltatagande i EuroELSO 2024, Krakow, Polen.  

Gunilla Malmborg, intensivvårdssjuksköterska, NIVA, Perioperativ medicin och intensivvård, Karolinska universitetssjukhuset, Solna: tilldelas 3300kr för deltagande vid Scandinavian Neurosurgical Society 2024, Aalborg, Danmark. 

Maria Henricson,

Stipendiater HT -23 utsedda!

Två gånger per år delar vi ut medlemsstipendium med syfte att att stödja medlemmar till att utveckla omvårdnaden inom våra verksamhetsområden.

Fanny Larsson, anestesisjuksköterska, Luleå tekniska universitet, tilldelas 5,000 SEK för deltagande och presentation av abstract på Nordic conference in Nursing, Reykajvik, Island.

Anne Flodén, intensivvårdssjuksköterska,

Medlemsstipendiat VT-23 Anna Drakenberg

Anna Drakenberg tilldelade vårt medlemsstipendium under våren för att kunna delta på kongressen Nordic Conference in Nursing practice. Under kongressen har Anna delgett sina forskningsresultat från de två delstudier som ingår i hennes forskningsprojekt om ”Familjecentrerad vård inom öppen hjärtkirurgi”. 

Konferensen arrangerade på Island, i Reykjavík, 2-4 oktober. Huvudtemat var ”Methods and Networks for the future”. 

Vinnarna av årets bästa uppsats 2022 utsedda

Examensarbete specialistutbildning intensivvård – Vinnare är Lunds universitet; Andreas Hellmark och Ludvik Niklasson. Handledare: Martin Spångfors

Motivering:
Examensarbetet lyfter blicken och undersöker återinläggning på IVA genom att lyfta vikten av evidensbaserade bedömningsunderlag. Arbetet har fångat ett perspektiv som inte lyfts fram i tillräcklig omfattning, samt använt en komplex analys som lyfter arbetet.

Stipendiat för Medlemsaktiviteter 2019

RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD

Stipendiet för Medlemsaktivitet delas ut till medlemmar i Riksföreningen för anestesi och intensivvård för att ordna arrangemang på sin enhet. Styrelsen har fattat beslut att utse en stipendiat.

Grattis, du får ta del av stipendiet för Medlemsaktivitet hösten 2019

Stipendiat är:

Maria Palmebäck,

Stipendiater Rese- och Fortbildning- och Utvecklingsstipendium hösten 2019

Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Till Rese- och Fortbildning- och Utvecklingsstipendium hösten 2019 var det många sökande som inkom med bra och relevanta ansökningar. Styrelsen har fattat beslut att utse sju stipendiater som får hela eller delar av den summa som de ansökt om.

Grattis, du får vara med och dela på Rese- och Fortbildning- Utvecklingsstipendium hösten 2019

Stipendiater är:

Gunilla Smedenman,

Grattis! Riksföreningens forskningsstipendier 2019 tilldelas Charlotte Romare och Rebecca Kronström

Riksföreningen tilldelar i år forsningsstipendier till följande doktorander:

Charlotte Romare, specialistsjuksköterska inom intensivvårdvård, doktorand vid Institutionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola.

Forskningsområde: Smarta glasögon i komplexa vårdmiljöer – en innovation för larmhantering och avancerat beslutsstöd

&

Rebecca Kronström, specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård, doktorand vid Institutionen för medicin, Karolinska institutet.

Rese- och Fortbildning- och utvecklingsstipendium våren 2019

Till Rese- och Fortbildning– och utvecklingsstipendium våren 2019 var det många sökande som inkom med bra och relevanta ansökningar. Styrelsen har fattat beslut att utse fem stipendiater som får hela eller delar av den summa som de ansökt om.

Grattis, du får vara med och dela på Rese- och Fortbildning– Utvecklingsstipendium våren 2019

 Stipendiater är:

  • Camilla Smedberg,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH