Workshop om handledning under kongressen

Under fredagen kommer utbildningsrådet att hålla en workshop: Är det skillnad på att handleda en student och en ny kollega?
En interaktiv workshop där den kliniska handledningens utmaningar sätts i fokus. I workshopen kommer pedagogiskt drama att användas, du kommer att få prova olika, korta, scenarios som kan utspela sig i den kliniska miljön.

Stipendiat för Medlemsaktiviteter 2019

RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD

Stipendiet för Medlemsaktivitet delas ut till medlemmar i Riksföreningen för anestesi och intensivvård för att ordna arrangemang på sin enhet. Styrelsen har fattat beslut att utse en stipendiat.

Grattis, du får ta del av stipendiet för Medlemsaktivitet hösten 2019

Stipendiat är:

Maria Palmebäck,

Stipendiater Rese- och Fortbildning- och Utvecklingsstipendium hösten 2019

Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Till Rese- och Fortbildning- och Utvecklingsstipendium hösten 2019 var det många sökande som inkom med bra och relevanta ansökningar. Styrelsen har fattat beslut att utse sju stipendiater som får hela eller delar av den summa som de ansökt om.

Grattis, du får vara med och dela på Rese- och Fortbildning- Utvecklingsstipendium hösten 2019

Stipendiater är:

Gunilla Smedenman,

Grattis! Riksföreningens forskningsstipendier 2019 tilldelas Charlotte Romare och Rebecca Kronström

Riksföreningen tilldelar i år forsningsstipendier till följande doktorander:

Charlotte Romare, specialistsjuksköterska inom intensivvårdvård, doktorand vid Institutionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola.

Forskningsområde: Smarta glasögon i komplexa vårdmiljöer – en innovation för larmhantering och avancerat beslutsstöd

&

Rebecca Kronström, specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård, doktorand vid Institutionen för medicin, Karolinska institutet.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH