Stipendiat för Medlemsaktiviteter 2019

RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD

Stipendiet för Medlemsaktivitet delas ut till medlemmar i Riksföreningen för anestesi och intensivvård för att ordna arrangemang på sin enhet. Styrelsen har fattat beslut att utse en stipendiat.

Grattis, du får ta del av stipendiet för Medlemsaktivitet hösten 2019

Stipendiat är:

Maria Palmebäck, anestesisjuksköterska, sektionsledare, operation Nyköpings lasarett erhåller ett stipendium om 10000 kronor.
Maria avser att förbättra mottagande av barn genom att anordna en heldag med undervisning och diskussioner med kollegor och bjuda in föreläsare från Astrid Lindgrens barnsjukhus.

En skriftlig redogörelse skall skickas till aktivitet@aniva.se för publicering i Ventilen och/eller på hemsidan.
Stipendiet kommer att inom den närmaste tiden att sättas in på det konto som angetts i ansökan.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen för Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård
Genom Lotta Falk, Axel Wolf och Ing-Marie Larsson

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH