Stipendiater Rese- och Fortbildning- och Utvecklingsstipendium hösten 2019

Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Till Rese- och Fortbildning- och Utvecklingsstipendium hösten 2019 var det många sökande som inkom med bra och relevanta ansökningar. Styrelsen har fattat beslut att utse sju stipendiater som får hela eller delar av den summa som de ansökt om.

Grattis, du får vara med och dela på Rese- och Fortbildning- Utvecklingsstipendium hösten 2019

Stipendiater är:

Gunilla Smedenman, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Intensivvårdsavdelningen Ryhov Jönköping, erhåller ett stipendium om 10000 kronor.
Gunilla får stipendiet för Omkostnader för att gå ”Fördjupningskurs inom intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor” i Uppsala.

Lisbet Andersson, Universitetsadjunkt, Doktorand, Linnéuniversitetet, Växjö erhåller ett stipendium om 10000 kronor.
Lisbet avser att delta på ICPAN 5th International Conference for Per Anesthesia Nurses i Mexico i november. Lisbet kommer presentera sin forskning på mötet och har fått ett abstrakt accepterat.

Maria Norén, anestesisjuksköterska, Skånes universitetssjukhus, Intensiv-och perioperativ vård Lund, Centraloperation, erhåller ett stipendium om 5000 kronor.
Maria får stipendiet för omkostnader att läsa Post Graduate-utbildningen vid Linköpings universitetssjukhus, inriktning anestesi.

Jeanette Hellström, Anestesisjuksköterska, Visby an/op/akut, erhåller ett stipendium om 5000 kronor.
Jeanette avser att delta på AnIva kongressen i Malmö 23-24 april där hon ser fram mot att möta andra kollegor från hela Sverige och utbyta erfarenheter, erfarenheter och idéer som sedan tas med till hemorten.

Marianne Birke Englid, Universitetsjuksköterska, Pre-Postop, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, erhåller ett stipendium om 10000 kronor.
Marianne avser att delta på ICPAN 5th International Conference for Per Anesthesia Nurses i Mexico i november. Marianne kommer presentera sin masteruppsats på mötet.

Camilla Beijbom, intensivvårdssjuksköterska, Värnamo sjukhus, intensivvårdskliniken, erhåller ett stipendium om 10000 kronor.
Camilla kommer använda stipendiet för att Hospitera vid ett traumasjukhus i London. Syftet med vår hospitering är att nå en högre kunskap och förståelse för vården kring en trauma patient

Ann-Marget Ahlburg, intensivvårdssjuksköterska, Värnamo sjukhus, intensivvårdskliniken, erhåller ett stipendium om 10000 kronor.
Ann-Marget kommer använda stipendiet för att Hospitera vid ett traumasjukhus i London. Syftet med vår hospitering är att nå en högre kunskap och förståelse för vården kring en trauma patient

Med stipendiet följer en uppmaning att du delger dina nya kunskaper och erfarenheter till sin klinik eller motsvarande.
Dessutom skall en skriftlig redogörelse skickas till rese@aniva.se för publicering i Ventilen och/eller på hemsidan.

Du som erhållit delar av ansökt summa och inte kan genomför planerad resa på grund av att du saknar kompletterande finansiering ombeds att snarast kontakta Riksföreningen för anestesi och intensivvård på rese@aniva.se

Stipendiet kommer att inom den närmaste tiden att sättas in på det konto som angetts i ansökan.

Med Vänliga Hälsningar
Lotta Falk, Axel Wolf och Ing-Marie Larsson
Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård

Om författaren:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH