Stipendiater HT -23 utsedda!

Två gånger per år delar vi ut medlemsstipendium med syfte att att stödja medlemmar till att utveckla omvårdnaden inom våra verksamhetsområden.

Fanny Larsson, anestesisjuksköterska, Luleå tekniska universitet, tilldelas 5,000 SEK för deltagande och presentation av abstract på Nordic conference in Nursing, Reykajvik, Island.

Anne Flodén, intensivvårdssjuksköterska,

Medlemsstipendiat VT-23 Anna Drakenberg

Anna Drakenberg tilldelade vårt medlemsstipendium under våren för att kunna delta på kongressen Nordic Conference in Nursing practice. Under kongressen har Anna delgett sina forskningsresultat från de två delstudier som ingår i hennes forskningsprojekt om ”Familjecentrerad vård inom öppen hjärtkirurgi”. 

Konferensen arrangerade på Island, i Reykjavík, 2-4 oktober. Huvudtemat var ”Methods and Networks for the future”. 

Årets avhandling utsedd

Som en del i Rf AnIvas vision att uppmärksamma och sprida forskning inom våra yrkesprofessioner utses årets avhandling av rådet för forskning och utveckling. 
Av de som nominerades tills årets avhandling var det Jonas Karlsson, högskolan i Borås, med sin forskning fick pris för sitt arbete.
Titel på avhandlingen:
Interhospital intensive care unit-to-unit transfers: The perspectives of patients,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH