Stipendiater HT -23 utsedda!

Två gånger per år delar vi ut medlemsstipendium med syfte att att stödja medlemmar till att utveckla omvårdnaden inom våra verksamhetsområden.

Fanny Larsson, anestesisjuksköterska, Luleå tekniska universitet, tilldelas 5,000 SEK för deltagande och presentation av abstract på Nordic conference in Nursing, Reykajvik, Island.

Anne Flodén, intensivvårdssjuksköterska, Södra Älvsborgs Sjukhus och Senior forskare vid  Göteborgs Universitet, tilldelas 7,331 SEK för deltagande vid  International Society for Organ Donation and Procurement, 2023, Las Vegas, USA, för 2 presentationer avseende forskningsresultat.

Linda Lejon, intensivvårdssjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tilldelas 4,000 SEK för deltagande i kongressen EuroNeuro 2023, Belgien.

Linnea Oskarsson, intensivvårdssjuksköterska, Kalmar länssjukhus, tilldelas 1,097 SEK för litteratur till kursen Teoretisk fördjupning i omvårdnad av barn och ungdomar i intensivvård, 7,5 hp, Uppsala universitet.

Therese Gyllander, intensivvårdssjuksköterska, Instutitionen för hälsovetenskaper, Mitt universitet, tilldelas 5,000 SEK för deltagande och posterpresentation vid The 5th International NCCS & EACS Conference, Caring science – the heart of multi-professional care. Stavanger, Norge.

Vill Du söka medlemsstipendium? Nästa period för att ansöka är fram till 30 mars.

Läs mer om ansökan här: Medlemsstipendium

Om författaren:

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH