Medlemsstipendiat VT-23 Anna Drakenberg

Anna Drakenberg tilldelade vårt medlemsstipendium under våren för att kunna delta på kongressen Nordic Conference in Nursing practice. Under kongressen har Anna delgett sina forskningsresultat från de två delstudier som ingår i hennes forskningsprojekt om ”Familjecentrerad vård inom öppen hjärtkirurgi”. 

Konferensen arrangerade på Island, i Reykjavík, 2-4 oktober. Huvudtemat var ”Methods and Networks for the future”. Annas deltagande innebar att utbyte av erfarenheter kring olika forskningsmetoder som mixed-methods och instrumentutveckling kunde ske samt fördjupning av kunskap om tillämpning av forskningsmetoder användbara för sjuksköterskor.

Deltagande på internationella kongresser är värdefullt även i avseende att knyta kontakt med kollegor som är verksamma inom liknande områden inom Norden.

Anna Drakenberg, Intensivvårdssjuksköterska, doktorand.
Kärl-Thorax intensivvårdsavdelning, VO Thorax kärl, Universitetssjukhuset Örebro

 

Om författaren:

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH