Nätverksmöte för disputerade intensivvårdssjuksköterskor

Fredagen den 28 oktober hölls ett nätverksmöte för disputerade intensivvårdssjuksköterskor. Det är en årlig sammankomst som bidrar till möjlighet för kunskapsutbyte, utveckling och inspiration. Under mötet fick deltagarna information av Oili Dahl från Svensk sjuksköterskeförening gällande ”handbok för politiker”, Magnet Hospital-konceptet och Vetenskapsrådets förslag för finansiering av forskning. Vidare berördes olika roller och möjligheter för den som är disputerad sjuksköterska.

Stipendiater HT2022 utsedda!

Till utdelning av medlemsstipendium hösten 2022 hade tre väl utförda och genomtänkta ansökningar inkommit – så styrelsen beslutade gladeligen att tilldela stipendium till alla som ansökte.

Våra stipendiater är:

Josefin Lundström, anestesisjuksköterska, erhåller stipendium för att åkte till Senegal för att arbeta som volontär på Mercy ships. Där kommer hon vara en del av operationsteamet,

Webbinarium med rådet för postoperativ vård

Den 16 november klockan 14:30-15:30 presenterar rådet för postoperativ vård Post Anesteshia Workload Instrument (PAWI) – ett nytt sätt att mäta vårdtyngd på postoperativa avdelningar.  Professor Michelle Chew, Linköping kommer inleda med hur instrumentet är framtaget. Därefter kommer Åsa Idoffsson och Charlotte Olsson, Halmstad, berätta om hur instrumentet ska tillämpas i verksamheten. PAWI registreras i våra datasystem och informationen kan skickas till Svenskt Perioperativt Register -SPOR.

Nytt nätverk i samarbete med Rf. AnIva

Den 23 augusti bildades Perioperativa Hypotermi-Gruppen och vid förfrågan om de ville vara ett nätverk kopplat till Rf. AnIva svarade de ja! Samarbeten är viktiga för att främja kunskapsutbyte inom våra professioner och vi önskar gruppen lycka till med deras ambitioner att förmedla kunskap, erfarenheter, uppdatera riktlinjer och vara ett vetenskapligt stöd för förbättringsarbeten och studier inom området.

Vi tackar rådet för Forskning och Utveckling för ett lyckat webbinarium

Under tisdagen den 13 oktober höll rådet för Forskning och Utveckling ett webbinarium med syfte att sprida kunskap och tipsa om hur man kan starta upp en Journal club inom sin verksamhet. Under webbinariumet diskuterades en artikel och den bedömdes efter SBU’s granskningsmall.

Forskning tyder på att Journal clubs är ett effektivt sätt för att implementera ny kunskap inom verksamheter på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med andra metoder.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH