Svensk sjuksköterskeförening Föreningsstämma

Den 9 juni höll Svensk sjuksköterskeförening Föreningsstämma 2015. I samband med denna valdes en ny styrelse där bland andra Ingrid Wåhlin och Oili Dahl ingår. Ingrid är intensivvårdssjuksköterska från Kalmar där hon arbetar med forskning och utveckling. Oili är (förutom ordförande i AnIva) intensivvårdssjuksköterska och arbetar som akademisk vårdchef och biträdande verksamhetschef vid Gastrocentrum, Karolinska.

Är DU vår nästa ordförande?

Vill du bli ordförande i Riksföreningen för anestesi- och intensivvård?
Målen kan läsas här på hemsidan. Nuvarande ordförande slutar i maj 2016. Lämplig person bör ha chefs/ledaregenskaper, organisatorisk förmåga, ha akademisk examen (lägst magister), arbeta inom anestesi- eller intensivvård, känna engagemang för föreningsarbetet och för att bygga nätverk. Annonsen finns i Ventilen nr 1 2015.

Forskningstipendium

Är du forskande sjuksköterska?!
Eller känner du en kollega som forskar?
Om ja, sök Riksföreningens forskningsstipendium som stödjer dig som är doktorand och forskar inom vårt område.
Sista ansökningsdatum 30 juni 2015.
Mer information och ansökningshandlingar hittar du r på vår hemsida
Välkommen att söka!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH