Nationell klinisk slutexamination för intensivvårdssjuksköterskor

Syftet med att skapa en nationell klinisk slutexamination för intensivvårdssjuksköterskor är att pröva om studenten i slutet av sin utbildning uppnått den kliniska och teoretiska kompetens som krävs av en nyutexaminerad specialistsjuksköterska inom intensivvård. Bedömningen görs av en handledare som observerar studenten under 2-3 timmar under ett förmiddagspass.

Klinisk slutexamination IVA

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH