Debattartikel i Dagensmedicin: Dags att tillvarata omvårdnadskompetensen inom intensivvården

I stället för att begå samma misstag återigen, måste vi lära oss av historien och fokusera på att stärka vården genom kompetens och konkurrenskraftiga villkor. LÄs debattartikeln från ANIVA där vi föreslår följande:

  1. Lagtexten tydligt ska fastslå att specialistutbildad personal är ett krav inom intensivvård och anestesi, och att titlarna ska fortsätta att vara yrkeskyddade.

Nationell samordning av intensivvården med anledning av Covid-19

Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen att bilda samordningsfunktion för intensivvården med anledning av Covid-19. Uppdraget är att få fram en nationell lägesbild av tillgången på intensivvårdsplatser samt vara ett stöd för regionerna att arbetet med att utöka antalet intensivvårdsplatser. En nationell samordning och koordinering av intensivårdsresurserna behövs och därför bildas nu på uppdrag av Socialstyrelsen en nationell styrgrupp.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH