AnIva’s medlemmar bidrar till att hjälpa människor på flykt

Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård skänker en krona per medlem till Röda Korset för hjälp till människor på flykt. Bidrag som bland annat går till akut nödhjälp, tak över huvudet och sjukvård.

Vi uppmanar våra medlemmar, samarbetspartners och sponsorer att stödja organisationer som hjälper människor i nöd.

Tackbrev från Röda Korset 2015

Svensk sjuksköterskeförening Föreningsstämma

Den 9 juni höll Svensk sjuksköterskeförening Föreningsstämma 2015. I samband med denna valdes en ny styrelse där bland andra Ingrid Wåhlin och Oili Dahl ingår. Ingrid är intensivvårdssjuksköterska från Kalmar där hon arbetar med forskning och utveckling. Oili är (förutom ordförande i AnIva) intensivvårdssjuksköterska och arbetar som akademisk vårdchef och biträdande verksamhetschef vid Gastrocentrum, Karolinska.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH