Oili Dahl ny ordförande i svensk Sjuksköterskeförening

Vid Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma den 16 juni 2021 valdes Oili Dahl till ordförande och Åsa Engström till vice ordförande. Båda var nominerade av RF AnIva och har tidigare ingått i Svensk sjuksköterskeförenings styrelse.

Oili Dahl, tidigare ordförande för RF AnIva (fram till 2016). Hon är specialistsjuksköterska inom intensivvård och medicine doktor,  arbetar som utbildningschef för omvårdnad på Funktion perioperativ medicin och intensivvård,

IFNA Recognition Award inom anestesisjukvård vid två lärosäten i Sverige

Specialistsjuksköterskeprogrammet i anestesisjukvård vid Lunds universitet har återigen uppfyllt de internationellt högt ställda kraven på kvalitet i utbildningen, enligt den internationella organisationen för anestesisjuksköterskor, IFNA, och får därför deras utmärkelse ”IFNA Recognition Award”. Sedan tidigare har även Göteborgs universitets specialistsjuksköterskeprogrammet inom anestesisjukvård samma kvalitetsstämpel.

IFNA Approved Non-Physician Anesthesia Programs/schools

Prioriteringar av omvårdnad inom intensivvården i samband med covid- 19

Se SSF webbinarium om prioriteringar, erfarenheter och förutsättningar för omvårdnad inom intensivvården. Samtal kring utvärdering och lärdomar från perioder av hög arbetsbelastning och begränsade resurser. Medverkar bland annat AnIva´s Ing-Marie Larsson.

https://www.swenurse.se/webbinarium/prioriteringar-av-omvardnad-inom-intensivvarden-i-samband-med-covid–19

 

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH