Konstitution av styrelsen 2022

På årsmötet 13/5 – 2022 togs beslut om konstitution för AnIvas styrelse. Vi välkomnar Ida Skoog och Lotta Johansson som ledamöter. Vi tackar Elisabeth Winterås och Lina Bergman för arbetet de gjort inom styrelsen för rf AnIva.

Ing-Marie Larsson behåller ordförandeskapet genom fyllnadsval och Catarina Tingsvik behåller likaså positionen som vice ordförande. Ulrika Månsson fortsätter uppdraget som sekreterare och Martin Jarl fortsätter uppdraget som kassör.

Webbinarium 31/5

I enkäten som skickades ut till er medlemmar framkom det att ni önskade att vi skulle anordna webbinarium. Det är därmed med glädje vi annonserar att den 31/5 klockan 14:30-16:00 kommer rf AnIvas första webbinarium hållas av Rådet för utbildning. Temat kommer vara inom ramen för handledning och mer information om anmälan kommer och innehåll kommer inom kort.

Forskningsresultat om samvetesstress under Covid-19 pandemin

Rykande färsk studie indikerar bland annat att specialistutbildade sjuksköterskor inom anestesi- och intensivvård som arbetat på Covid-IVA i Sverige under pandemin upplevt högre grad av samvetesstress jämfört med de som arbetat på Covid-IVA i Danmark och Nederländerna.

Ta del av hela studien här:

Stress of conscience of COVID-19 among perianaesthesia nurses having worked in a COVID-ICU during the coronavirus pandemic: an international perspective

Delta i den internationella studien ”Renal replacement therapy modalities in intensive care units in 2021”

Länk: Renal replacement therapy modalities in intensive care units in 2021

Studiens syfte ämnar att beskriva de modaliteter och inställningar som tillämpas världen över, samt vilka faktorer som påverkar valet av dessa i samband med njurersättningsterapi. Studien riktar sig mot såväl läkare och sjuksköterskor verksamma inom intensivvården och resultatet kommer användas dels för att designa ytterligare undersökningar men även för utveckling av utbildningsprogram inom området.

RF AnIva tilldelats utmärkelse av Forska!Sverige !

Forska!Sveriges hedersutmärkelse tilldelas Riksföreningen för anestesi och intensivvård (AnIva) som representanter för alla Sveriges sjuksköterskor på IVA som stått mitt i stormens öga under covid-19-pandemin, och varje dag tillsammans med läkare och andra vårdprofessioner tagit hand om de svårast sjuka i Sverige.

Världshälsoorganisationen, WHO, hade utsett år 2020 till sjuksköterskans år med motiveringen att sjuksköterskans arbete är avgörande för såväl hälsofrämjande åtgärder som vård.

AnIvas kongresser har blivit SFAI & AnIva-veckan!

Under många år har RF AnIva arrangerat kongresser varje vår och höst för att medlemmarna ska få möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande. Det har varit uppskattade arrangemang för de som deltagit. Föreläsare och utställare har bidragit till medlemmarnas kompetensutveckling och som inspiration för AnIva’s medlemmars viktiga arbete inom anestesi och intensivvård.

Med anledning av pandemin tvingades AnIva ställa in tre kongresser,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH