Vi ställer oss bakom SSF uttalande – VI ANGER INTE

Svensk sjuksköterskeförening har publicerat ett uttalande angående regeringens förslag om anmälningsplikt som innebär att offentligt anställda ska rapportera papperslösa till migrationsverket och polisen.

Detta förslag strider mot Sjuksköterskornas internationella etiska kod som som utfår från FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Läs Svensk sjuksköterskeförenings uttalande i sin helhet här: Informationsplikt –

Vinnarna av årets bästa uppsats 2022 utsedda

Examensarbete specialistutbildning intensivvård – Vinnare är Lunds universitet; Andreas Hellmark och Ludvik Niklasson. Handledare: Martin Spångfors

Motivering:
Examensarbetet lyfter blicken och undersöker återinläggning på IVA genom att lyfta vikten av evidensbaserade bedömningsunderlag. Arbetet har fångat ett perspektiv som inte lyfts fram i tillräcklig omfattning, samt använt en komplex analys som lyfter arbetet.

Webbinarium 25/5

Tema

Basal andningsfysiologi, nya rön och respiratorinställningar med Niklas Olofsson, anestesi- och intensivvårdssjuksköterska, verksam på Danderyds sjukhus i Stockholm

Tid: 14:30 – 15:30

Lite back to basic-tema med syfte att fräscha upp minnet men även för att få nya kunskaper i hur vi kan tänka kring våra patienter som vårdas med respirator.

Nominera till årets avhandling!

Riktlinjer för nominering och bedömning av

Årets avhandling

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma en avhandling som är särskilt förtjänstfull inom anestesi, intensivvård eller postoperativ vård.

Författaren till avhandlingen ska vara medlem i Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård. Däremot får den som försvarat sin avhandling under året samt dennes handledare inte nominera den egna avhandlingen.

Nominera examensarbeten för utmärkelse bästa uppsats 2022!

Fram till och med 28 februari kan du som verksam inom ett lärosäte nominera examensarbeten på magisternivå skrivna inom utbildningen för specialistsjuksköterskor inom anestesi eller intensivvård. Uppsatsen ska vara väl genomförd och skriven under 2022.

Pris tilldelas till både bästa uppsats inom anestesi och bästa uppsats inom intensivvård. Som pris får vinnarna kostnadsfritt deltagande på kongressen SFAI&AnIva-veckan i Umeå den 20-22/9-2023 inkl.

WEBBINARIUM: Avancerad Specialistsjuksköterska; ett alternativ för kompetens- och karriärsutveckling inom anestesi-, intensiv- och postoperativ vård

31 Januari kl. 14:30-15:30 äger årets första webbinarium rum och vi kickstartar med området kompetensutveckling och karriärvägar för specialistsjuksköterskor inom anestesi-, intensiv- och postoperativ vård. Denna gång är det styrelsen som håller i agendan och vi ska fördjupa oss i:

Ny yrkestitel:
Avancerad Specialistsjuksköterska; ett alternativ för kompetens- och karriärsutveckling inom anestesi-,

Intresserad av att vara värd för SFAI- & AnIva-veckan? Då kan du nu skicka in en intresseanmälan!

Vi har öppnat intresseanmälan för värdskap för SFAI- & AnIva-veckan åren 2025, 2026 och 2027!
Rf. AnIva har de senaste åren arrangerat kongress tillsammans med SFAI (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård) som SFAI & AnIva-veckan och samlar 600-1200 deltagare. 2026 arrangerar vi veckan i anslutning till att Sverige också står värd för NOKIAS (Nordisk kongress for intensiv- og anestesisykepleiere) och SSAI (The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care)-kongressen.

Forskningsseminarium för doktorander

Välkomna att delta på forskningsseminarium!

Rådet för forskning och utveckling arrangerar forskningsseminarium för doktorander och deras handledare inom forskningsfältet anestesi, intensivvård och postoperativ vård. Seminariet är ett lunch till lunch-möte där Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård står för en del av doktorandens kostnader för resa och eventuellt uppehälle.

Tid: Torsdag den 30 mars kl 12.00 –

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH