Välkommen att söka Rf AnIvas Medlemsstipendium!

Riksföreningen för anestesi och intensivvårds stipendium för medlemmar kan sökas för att utveckla omvårdnad inom verksamhetsområdena anestesi, intensivvård eller närliggande verksamheter. Det kan ske genom:

• fortbildning och utveckling genom deltagande i kurs, kongress, seminarier eller studiebesök
• förbättringsarbete, utvecklings- och forskningsprojekt
• arrangemang på den egna enheten

Stipendiet delas ut vid två tillfällen per år,

Samvetsstress hos sjuksköterskor som arbetat vid en Covid-IVA

Du tillfrågas härmed om att delta i en undersökning där syftet är att beskriva och jämföra samvetsstress (dvs. stress relaterat till dåligt samvete) bland anestesi och IVA sjuksköterskor samt sjuksköterskor inom postoperativ vård som arbetat på en Covid-IVA under Coronapandemin. Samvetsstress definieras som upplevelsen av att inte ha möjlighet att utöva den vård som sjuksköterskor vill och är skyldiga att ge pga orimliga krav,

Nu är det snart dags för årets SFAI & Aniva-vecka!

Båda våra föreningar, tillsammans med de lokala arrangörerna i Örebro, ser mycket fram emot årets kongress. Det blir första gången vi gör ett gemensamt möte och vi är säkra på att detta i framtiden kommer att göra vår specialitets arbete mycket bättre och säkrare.

Fram till i dag har vi över 600 anmälda till mötet och vi är så glada för denna fina uppslutning!

Oili Dahl ny ordförande i svensk Sjuksköterskeförening

Vid Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma den 16 juni 2021 valdes Oili Dahl till ordförande och Åsa Engström till vice ordförande. Båda var nominerade av RF AnIva och har tidigare ingått i Svensk sjuksköterskeförenings styrelse.

Oili Dahl, tidigare ordförande för RF AnIva (fram till 2016). Hon är specialistsjuksköterska inom intensivvård och medicine doktor,  arbetar som utbildningschef för omvårdnad på Funktion perioperativ medicin och intensivvård,

IFNA Recognition Award inom anestesisjukvård vid två lärosäten i Sverige

Specialistsjuksköterskeprogrammet i anestesisjukvård vid Lunds universitet har återigen uppfyllt de internationellt högt ställda kraven på kvalitet i utbildningen, enligt den internationella organisationen för anestesisjuksköterskor, IFNA, och får därför deras utmärkelse ”IFNA Recognition Award”. Sedan tidigare har även Göteborgs universitets specialistsjuksköterskeprogrammet inom anestesisjukvård samma kvalitetsstämpel.

IFNA Approved Non-Physician Anesthesia Programs/schools

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH