Nationell samordning av intensivvården med anledning av Covid-19

Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen att bilda samordningsfunktion för intensivvården med anledning av Covid-19. Uppdraget är att få fram en nationell lägesbild av tillgången på intensivvårdsplatser samt vara ett stöd för regionerna att arbetet med att utöka antalet intensivvårdsplatser. En nationell samordning och koordinering av intensivårdsresurserna behövs och därför bildas nu på uppdrag av Socialstyrelsen en nationell styrgrupp.

: Covid-19 och Vårkongress Malmö

I dagsläget ( 12 mars 2020) planerar vi att genomföra konferensen enligt plan, då det ej råder inskränkningar för konferenser under 500 personer ( i dagsläget ca 170 anmälda deltagare).

Vi har kontinuerlig kontakt med myndigheter gällande detta och följer deras beslut vid en eventuell förändring. Vid en eventuell förändring kommunicerar vi detta via hemsidan.

Läs Riksföreningens uttalande om utbildning för specialistsjuksköterska inom anestesi och intensivvård!

Riksföreningen för anestesi och intensivvård vill med detta dokument uttrycka följande syn- punkter gällande utformningen av specialistsjuksköterskeutbildning på avancerad nivå.

Uttalande om specialistsjuksköterskeutbildning inom anestesi- och intensivvård på avancerad nivå

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH