Tack till alla som engagerat sig och deltagit i SFAI&AnIva-veckan 2022

Mellan den 13-16 september hölls den andra gemensamma kongressen med Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. Det var ett fullspäckat vetenskapligt program, sociala aktiviteter, posterpresentationer, workshops och mycket mer! Ungefär 1300 personer var på plats och atmosfären genomsyrades av glädjen i att träffa både gamla och nya bekantskaper, nyfikenhet  på nya forskningsrön och diskussioner kring senaste årens utmaningar. 

Reviderad version av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död

Under den inledande perioden av 2022 fick Rf. AnIva förfrågan om att yttra sig angående Socialstyrelsens förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död. Yttrandet gjordes i positiv bemärkelse över de förslag som våra medlemmar i sitt yrkesutövande kan vara berörda av,

Sjuksköterskors upplevelser av sin arbetssituation inom anestesi och intensivvård i Sverige

Rf AnIvas undersökning visar att våra medlemmar generellt uppfattar arbetsmiljön och patientsäkerheten som god på våra anestesi- och intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige. Trots det anser majoriteten av de svarande att både arbetsmiljö och patientsäkerheten bör förbättras. Sjuksköterskorna beskrev också att det saknas möjligheter och tid till fortbildning och karriärsutveckling i verksamheterna. Nästan hälften av de som besvarade enkäten uppgav också att de hade funderat på att sluta inom sin specialitet. 

Grattis Catarina Tingsvik för väl genomförd disputation och avhandling!

Grattis till Catarina Tingsvik, vice ordförande i rf AnIva, som den 10 Juni disputerad med sin avhandling Weaning from mechanical ventilation – from the patient, next-of-kind and health care professionals perspective. Avhandlingen belyser bland annat betydelsen av personcentrerat förhållningssätt, kommunikation och närvaro av anhöriga i samband med urträning från ventilator.

Grattis till Ingrid Bing Andersson som tilldelats Hermi Löhnert Award 2022

Under 14th world congress of nurses anesthetists i Kroatien tilldelades Ingrid Bing Andersson Hermi Löhnerts pris för hennes internationella arbete för anestesisjuksköterskor. 

Hermi Löhnert Award inrättades 1999 av International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) efter Mr Hermi Löhnert som är grundaren av IFNA. Priset tilldelas en anestesisjuksköterska vid World Congress of Nurse Anesthetist för att uppmärksamma en anestesisjuksköterska som utomordentligt bidragit till professionen internationellt.

Webbinarium: Lärande, motivation och handledning i klinisk utbildning

Den 31 maj kl 14:30 – 16:00 är det dags för rf AnIvas första webbinarium. För innehållet ansvarar rådet för utbildning och det är Janet Mattson MD, docent, Hanna Sundbland, spec. sjuksköterska An, MscN och Ingrid Bing Andersson, spec. sjuksköterska An, MscN som kommer hålla i trådarna.

Anmälan görs på: https://mkon.nu/larande__motivation_och_handledning_i_klinisk_utbildning

Länk till zoom-mötet kommer via e-post den 30 maj,

Konstitution av styrelsen 2022

På årsmötet 13/5 – 2022 togs beslut om konstitution för AnIvas styrelse. Vi välkomnar Ida Skoog och Lotta Johansson som ledamöter. Vi tackar Elisabeth Winterås och Lina Bergman för arbetet de gjort inom styrelsen för rf AnIva.

Ing-Marie Larsson behåller ordförandeskapet genom fyllnadsval och Catarina Tingsvik behåller likaså positionen som vice ordförande. Ulrika Månsson fortsätter uppdraget som sekreterare och Martin Jarl fortsätter uppdraget som kassör.

Forskningsresultat om samvetesstress under Covid-19 pandemin

Rykande färsk studie indikerar bland annat att specialistutbildade sjuksköterskor inom anestesi- och intensivvård som arbetat på Covid-IVA i Sverige under pandemin upplevt högre grad av samvetesstress jämfört med de som arbetat på Covid-IVA i Danmark och Nederländerna.

Ta del av hela studien här:

Stress of conscience of COVID-19 among perianaesthesia nurses having worked in a COVID-ICU during the coronavirus pandemic: an international perspective

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH