Vinnarna av årets bästa uppsats 2022 utsedda

Examensarbete specialistutbildning intensivvård – Vinnare är Lunds universitet; Andreas Hellmark och Ludvik Niklasson. Handledare: Martin Spångfors

Motivering:
Examensarbetet lyfter blicken och undersöker återinläggning på IVA genom att lyfta vikten av evidensbaserade bedömningsunderlag. Arbetet har fångat ett perspektiv som inte lyfts fram i tillräcklig omfattning, samt använt en komplex analys som lyfter arbetet.

Nominera till årets avhandling!

Riktlinjer för nominering och bedömning av

Årets avhandling

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma en avhandling som är särskilt förtjänstfull inom anestesi, intensivvård eller postoperativ vård.

Författaren till avhandlingen ska vara medlem i Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård. Däremot får den som försvarat sin avhandling under året samt dennes handledare inte nominera den egna avhandlingen.

Nominera examensarbeten för utmärkelse bästa uppsats 2022!

Fram till och med 28 februari kan du som verksam inom ett lärosäte nominera examensarbeten på magisternivå skrivna inom utbildningen för specialistsjuksköterskor inom anestesi eller intensivvård. Uppsatsen ska vara väl genomförd och skriven under 2022.

Pris tilldelas till både bästa uppsats inom anestesi och bästa uppsats inom intensivvård. Som pris får vinnarna kostnadsfritt deltagande på kongressen SFAI&AnIva-veckan i Umeå den 20-22/9-2023 inkl.

WEBBINARIUM: Avancerad Specialistsjuksköterska; ett alternativ för kompetens- och karriärsutveckling inom anestesi-, intensiv- och postoperativ vård

31 Januari kl. 14:30-15:30 äger årets första webbinarium rum och vi kickstartar med området kompetensutveckling och karriärvägar för specialistsjuksköterskor inom anestesi-, intensiv- och postoperativ vård. Denna gång är det styrelsen som håller i agendan och vi ska fördjupa oss i:

Ny yrkestitel:
Avancerad Specialistsjuksköterska; ett alternativ för kompetens- och karriärsutveckling inom anestesi-,

Intresserad av att vara värd för SFAI- & AnIva-veckan? Då kan du nu skicka in en intresseanmälan!

Vi har öppnat intresseanmälan för värdskap för SFAI- & AnIva-veckan åren 2025, 2026 och 2027!
Rf. AnIva har de senaste åren arrangerat kongress tillsammans med SFAI (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård) som SFAI & AnIva-veckan och samlar 600-1200 deltagare. 2026 arrangerar vi veckan i anslutning till att Sverige också står värd för NOKIAS (Nordisk kongress for intensiv- og anestesisykepleiere) och SSAI (The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care)-kongressen.

Forskningsseminarium för doktorander

Välkomna att delta på forskningsseminarium!

Rådet för forskning och utveckling arrangerar forskningsseminarium för doktorander och deras handledare inom forskningsfältet anestesi, intensivvård och postoperativ vård. Seminariet är ett lunch till lunch-möte där Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård står för en del av doktorandens kostnader för resa och eventuellt uppehälle.

Tid: Torsdag den 30 mars kl 12.00 –

Nätverksmöte för disputerade intensivvårdssjuksköterskor

Fredagen den 28 oktober hölls ett nätverksmöte för disputerade intensivvårdssjuksköterskor. Det är en årlig sammankomst som bidrar till möjlighet för kunskapsutbyte, utveckling och inspiration. Under mötet fick deltagarna information av Oili Dahl från Svensk sjuksköterskeförening gällande ”handbok för politiker”, Magnet Hospital-konceptet och Vetenskapsrådets förslag för finansiering av forskning. Vidare berördes olika roller och möjligheter för den som är disputerad sjuksköterska.

Stipendiater HT2022 utsedda!

Till utdelning av medlemsstipendium hösten 2022 hade tre väl utförda och genomtänkta ansökningar inkommit – så styrelsen beslutade gladeligen att tilldela stipendium till alla som ansökte.

Våra stipendiater är:

Josefin Lundström, anestesisjuksköterska, erhåller stipendium för att åkte till Senegal för att arbeta som volontär på Mercy ships. Där kommer hon vara en del av operationsteamet,

Webbinarium med rådet för postoperativ vård

Den 16 november klockan 14:30-15:30 presenterar rådet för postoperativ vård Post Anesteshia Workload Instrument (PAWI) – ett nytt sätt att mäta vårdtyngd på postoperativa avdelningar.  Professor Michelle Chew, Linköping kommer inleda med hur instrumentet är framtaget. Därefter kommer Åsa Idoffsson och Charlotte Olsson, Halmstad, berätta om hur instrumentet ska tillämpas i verksamheten. PAWI registreras i våra datasystem och informationen kan skickas till Svenskt Perioperativt Register -SPOR.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH